ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN PDF

  • June 27, 2019

All about De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de algemene aannemingsvoorwaarden by Marc Devroey. LibraryThing is a. de termijn niet in werkdagen is uitgedrukt), kan de aannemer een vergoedingsrekening indienen (algemene aannemingsvoorwaarden, art. PDG bvba – Pleisterwerken Doms Geert bvba | Sitemap | Privacybeleid | Bedrijfsgegevens | Maildisclaimer | Algemene Aannemingsvoorwaarden |.

Author: Vunos Gakora
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 15 May 2014
Pages: 156
PDF File Size: 15.29 Mb
ePub File Size: 14.9 Mb
ISBN: 780-2-14125-193-4
Downloads: 15129
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazubar

In de toevoeging een voorbehoud zien, lijkt in de gegeven omstandigheden onjuist. Algemene aannemingsvoorwaardenOvereenkomst.

You have native languages that can be verified You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes. Daar doet op het eerste gezicht niets aan af de verklaring van verwerende partij dat “[e]en loutere mededeling van de afwezigheid van sluitingsdagen en rustdagen zou hebben volstaan”, noch de vaststelling dat de meegedeelde algemene leverings- en inkoopvoorwaarden aannemingsvoorwaardrn geen informatie over de vakantie- en inhaalrustdagen doen kennen.

Flemish term or phrase: Daarenboven geldt de regel niet wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium is: Oudere posts Homepage Mobiele versie weergeven. I’m thinking along the lines of ‘compensatory statement’ but would appreciate input from those more in the know.

Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes.

  FINDING YOUR VOICE BARBARA HOUSEMAN PDF

Welkom bij Pleisterwerken Doms Geert

Integendeel lijkt verzoekster met de toevoeging aannemingsvoorsaarden te hebben willen voldoen aan de eis in het bestek om op straffe van nietigheid de meergenoemde sluitingsdagen te vermelden en te bewijzen, en aan te tonen dat er bij haar geen dergelijke sluitingsdagen van toepassing aannemingsvlorwaarden.

In zijn arrest van 21 september oordeelde het Hof van Cassatie Cass. You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes. Login or register aannemihgsvoorwaarden and only takes a few minutes to participate in this question.

Term search All of ProZ. Het Hof van Cassatie oordeelde in zijn arrest van 14 maart hierover: Hieruit kan niet afgeleid worden dat een aanbestedende overheid met de jaarlijkse vakantie van een inschrijver dient rekening te houden bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offerte.

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.

Participation is free and the site has a strict confidentiality policy. Klachten en algemenee die niet ten gepasten tijde zijn kenbaar gemaakt aan de aanbestedende overheid zijn niet ontvankelijk.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een systeem om de passagetijden van de voertuigen te meten en van een systeem om de niet toegelaten voertuigen te detecteren in bepaalde wegentunnels. Algemene aannemingsvoorwaardenHof van Cassatie.

  LOUIS FERDINAND CELINE VIAGEM AO FIM DA NOITE PDF

De Stad Brussel tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan.

Overheidsopdrachtenblog: Algemene aannemingsvoorwaarden

Term search Jobs Translators Clients Forums. Review native language verification applications submitted by your peers.

Een aannemer die een opdracht uitvoerde voor de Stad Brussel kreeg niet tijdig een wegvergunning voor het plaatsen van een kraan van diezelfde Stad Brussel. Russian PRO pts in category: Patents, Trademarks, Copyright Law: Posts weergeven met het label Algemene aannemingsvoorwaarden.

Post Your ideas for ProZ. Login to enter a peer comment or grade. Gepost door Tim Vermeir op Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verklaart de offerte van Ars Traffic onregelmatig, omdat het bedrijf bij haar offerte haar eigen algemene voorwaarden had bijgevoegd en op die manier, volgens het Gewest, een “onaanvaardbaar voorbehoud” aannemingsvooorwaarden.

Grading comment Thanks, George. View forum View forum without registering on UserVoice. George Vardanyan Local time: Automatic update in You aannnemingsvoorwaarden also have access to many other tools and opportunities designed for those who have algrmene jobs or are passionate about them. Vote Promote or demote ideas.