EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIJEL GOLEMAN PDF

  • June 25, 2019

Geopoetika, paperback. New. Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects. Emocionalna Inteligencija Danijel Goleman. 83 likes. Book.

Author: Samura Balkree
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 24 March 2006
Pages: 134
PDF File Size: 11.49 Mb
ePub File Size: 11.34 Mb
ISBN: 340-9-67989-769-6
Downloads: 91427
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arasar

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Realisti an optimizam u odnosu na naivan optimizam: Aktivni sastojci programa prevencije Dodatak E: Utonu e u depresiju izazvao je njezin najnoviji prekid veze. Pri a o Jasonu H. Lizabeth Roemer i Thomas Borkovec: Postojala je vrlo mala mogu nost da je uzrok problema rak.

Desetak godina nakon objavljivanja svoje teorije, Gardner je ovim rije ima jezgrovito izrazio narav osobnih inteligencija: Ako je rije bila pri- kazana u desnoj strani vidnoga polja, signal je odlazio u lijevu stranu mozga gleman procjene koja bi izazvala uzrujavanje. Spontana ugoda, lako a i u inkovitost koji dolaze s plimom inkompatibilni su s emocionalnim pu evima, u kojima plimni valovi iz limbi kih sustava zahva aju preostali dio mozga.

Ali tada se prisjetio rije i svog u itelja: Pomisao koja u ovom redoslijedu dolazi kasnije poti e neusporedivo intenzivniji bijes nego ona s po etka. Martin je bio dio skupine od devetero takve djece, u dobi od jedne do tri godine, promatrane tijekom dvosatnog pokusa u njegovu vrti u.

  GUIA PRACTICA SOFROLOGIA PDF

Emocionalna inteligencija

Intenzivne uspomene koje ih opsjedaju probijaju se u njihove radove jednako kao i u njihove misli. Na ovome putu znakovita razlika pojavljuje se izme u dje aka i djevoj ica. U takvim trenucima djeca u e lekcije koje se usa uju duboko u njihovo bi e.

Kao psiholog i, posljednjih deset godina, novinar The New York Timesa, pratio sam napredak znanstvenih spoznaja na podru ju iracionalnoga. Na koncu, i medicinska bi etika mogla zahtijevati takav pristup. Nova paradigma poti e nas na to da unesemo sklad u odnos glave i srca.

Prema procjenama njihovih roditelja, bili su akademski sposobniji: Alice Isen i dr. Jedva ujnim glasom, pred sudom izjavljuje: Ova dinamika na djelu je kada se netko silno razbjesni. Oni koje su na akademiji motivirali snovi o slavi i bogatstvu u najve em su se broju nakon diplome udaljili od umjetnosti. Dok hipokampus uva informacije, amigdala odre uje imaju li ti podatci kakvu emocionalnu vrijednost.

Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki

Pravilo koje dijete u i glasi otprilike ovako: Ovisno o stupnju ne ije kognitivne i emocionalne inteligencije, te se slike stapaju. To je jasno uo io svaki roditelj: Unato tome, ostat eemocionalna zbunjeni upitate li ih koji je uzrok tim suzama.

Ali taj osje aj tipi no, i tragi no, nedostaje kod osoba koje po injaju najokrutnije zlo ine. Oni kojima je pozornost zaokupljena ne im drugim, primje uju manje toga o svojim reakcijama i tako minimaliziraju iskustvo svoje emocionalne reakcije, ako ve ne i same razmjere reakcije.

  CIERPKO WINI PDF

Emocionalna inteligencija by Danijel Goleman – Paperback – – from Knjizara and

I dok kod pesimista mentalni sklop dovodi do o aja, kod optimista on stvara nadu. Kao sinu znanstvenika, Tomu se karijera na tom podru ju svi a jer razmjerna usamljenost takvog poziva odgovara njegovim intro- vertiranim sklonostima.

Razmotrimo jedan fantasti an primjer suptilnosti kojom emocije prelaze s osobe na osobu. Jedan na in deaktiviranja bijesa sastoji se u usredoto avanju na njima mislima koje poti u provale bijesa i na suprotstavljanju, jer upravo po etna procjena interakcije potvr uje i poti e prvi val bijesa, dok daljnje procjene poti u ve nastali plamen.

Doslovce od ro enja, djeca se uzrujavaju kada za uju pla drugog djeteta – rije je o rekaciji koju inteligenckja smatraju najranijom prete om empatije 5. Nedostatak empatije u zlostavljane djece: No osobe kod kojih je CRF preobilan ne prilago avaju se: New York, Harper and Row, Glavni kandidati i neki od lanova njihovih skupina jesu: